Μπορεί να είναι από τα κομάτια που για λόγους δυσκολίας δεν τα προτιμούν οι πολλοί, αλλά κάπως πρέπει να εξετάζουμε και αυτή την κατηγορία ασκήσεων. Πρόκειται για εξάδα διαγωνισμάτων, εντελώς ισοδύναμων μεταξύ τους.

ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ