Ακολουθεί τετράδα ισοδύναμων τεστ για την Α Λυκείου με θέματα στη λογική αντίστοιχων της Τράπεζας θεμάτων και αρκετά αυξημένης δυσκολίας για ενδοσχολική χρήση.

Οι μαθητές χρειάζονται μισή ώρα τουλάχιστον, συνεπώς μιλάμε για μια διδακτική ώρα ουσιαστικά. Λύσεις θα προσφέρονται μόνο για μαθητές με ένα mail στο b.bakouros@gmail.com .

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ