Οι ανισώσεις πλέον είναι στην ύλη της Γ΄ Γυμνασίου. Αυτό σημαίνει ότι η συναλήθευση διδάσκεται πλέον και εξετάζεται στην τρίτη. Ακολουθεί μια τετράδα εντελώς ισοδύναμων τεστ !

ΤΕΣΤ ΣΕ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Γ-18