Ένα σετάκι από 2 ισοδύναμα τεστ (ωριαία εξέταση) στις ανισώσεις για την Α΄ Λυκείου. Το Β θέμα είναι στο πνεύμα αντίστοιχων της τράπεζας θεμάτων , αλλά όχι από την Τράπεζα θεμάτων. Όποιος χρειαστεί λύσεις, ένα mail στο b.bakouros@gmail.com.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ