Επισυνάπτω δύο τετράδες ισοδύναμων τεστ σε ορισμό απόλυτης τιμής, ριζικά και εξισώσεις. Περισσότερο χρήσιμα σε συναδέλφους, αλλά οι μαθητές που θα τα προσπαθήσουν και θέλουν απαντήσεις μπορούν να το ζητήσουν με mail στο b.bakouros@gmail.com.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α

ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α