Ακολουθεί η γνωστή τετράδα από τεστ με ασκήσεις στις δυνάμεις (με θετικούς και αρνητικούς εκθέτες) , τις ιδιότητές τους και την τυποποιημένη μορφή αριθμών. Το έβαλα στη φετινή Β΄ Γυμνασίου με αρκετά καλά αποτελέσματα για τους μαθητές, παρά την μάλλον αυξημένη δυσκολία του.

ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΡΗΤΩΝ 9-17