Μια τετράδα από ισοδύναμα τεστ σε συντεταγμένες διανυσμάτων, αρκετά απαιτητικά σε σκέψη και πράξεις!

ΤΕΣΤ ΣΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ