Πρόταση για τελικό διαγώνισμα στα μαθηματικά κατεύθυνσης. Νομίζω ισορροπημένο και με σωστή διαβάθμιση δυσκολίας.

ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤ