Το επισυναπτόμενο αρχείο, απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε συναδέλφους που διδάσκουν τη Γεωμετρία της Α΄Λυκείου. Περιλαμβάνει τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου (εμπέδωσης, αποδεικτικές, σύνθετες) με τα σχήματά τους. Στο χώρο που αφήνω γύρω από κάθε άσκηση, μπορεί εύκολα κανείς (με γραφίδα ή και χωρίς σε κάποιες από αυτές) να λύσει τις ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος του ή ακόμα και να εξετάσει μαθητές σε αυτές. Έχω κάνει αντίστοιχη δουλειά και για τα προηγούμενα κεφάλαια, αλλά έχω συμπεριλάβει μόνο επιλεγμένες από μένα ασκήσεις που ήθελα να λύσουμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος και όχι όλες. Στη συγκεκριμένη ενότητα, προτίμησα να τα φτιάξω όλα, μια που την θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α σελ 115-116