Τριάντα έξι ερωτήσεις Σ-Λ με τις απαντήσεις τους. Μην κλέβετε κοιτώντας μία-μία τις απαντήσεις! Ολοκληρώστε και ελέγξτε στο τέλος!  Για επεξηγήσεις ή διορθώσεις, στο b.bakouros@gmail.com !

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β