Μην κοιτάτε μία-μία τις απαντήσεις: Κάντε τις όλες και συγκρίνετε τις απαντήσεις!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΓΕΝ.ΠΑΙΔ.