Για όσους θέλουν να ελέγξουν τις γνώσεις τους πάνω σε αυτά τα κεφάλαια , να προσεγγίσουν προβλήματα και να συνδυάσουν γνώσεις  προκειμένου να φτάσουν στη λύση. Σε κάποιες από αυτές, υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι να λυθούν. Δεν περιέχονται λύσεις, αλλά στις πιο πολλές θα καταλάβετε από τα αποτελέσματα το αν τις λύσατε σωστά. Δοκιμάστε!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ πυθ-ριζ-τριγ