Δεκαπέντε θεματάκια με τις απαντήσεις τους πλέον. Το επίπεδό τους είναι για  “τρίτα” ή “τέταρτα”.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΚΘ-ΛΟΓ