Ένα εξελάκι με απλές συναρτήσεις, για να “παίξει”  κανείς βλέποντας τις γραφικές παραστάσεις να αλλάζουν. Αν είστε σχετικοί με εξέλ κανένα πρόβλημα. Οι  πρωτάρηδες, μπορείτε να αλλάζετε μόνο τις τιμές των χ. Για να εισάγετε γραφική, μαυρίστε την περιοχή με τα νούμερα χ και f(x) μιας συνάρτησης και πάτε “Εισαγωγή” – “Διασπορά”- επιλέξτε το τελευταίο της 1ης γραμμής.

Παραδείγματα συναρτήσεων