Μια μικρή συλλογή από 22 προβλήματα – ασκήσεις που λύνονται με εξισώσεις. Κάποια από αυτά χρειάζονται προσοχή στο τι θα θεωρήσετε άγνωστη ποσότητα: Πρέπει τα πάντα να μπορούν να εκφραστούν σε σχέση με αυτό που ονομάσατε “x” !

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ