Το αρχείο περιέχει όλη τη βασική θεωρία που απαιτείται από προηγούμενες τάξεις, που σημαίνει ότι μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό για να θυμηθείτε απαραίτητα πράγματα και επίσης αρκετές ασκήσεις με τις λύσεις τους αν χρειαστεί να εξασκηθείτε στοιχειωδώς!

Προαπαιτούμενα για Γ και ασκήσεις σε αυτά.