Ξεκινάω με το βασικό: Αφήστε στην άκρη τη θεωρία και την παρουσίαση για τις τέσσερεις πράξεις του βιβλίου ! Οι ασκήσεις που έχει στην πρόσθεση και την αφαίρεση είναι αποπροσανατολιστικές. Ακόμα και μετά την αφαίρεση παρενθέσεων, η κατάσταση με τις ασκήσεις δεν βελτιώνεται. Η συμβουλή μου είναι να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις και τις ασκήσεις που ακολουθούν:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Β΄