Στο αρχείο που ακολουθεί, υπάρχουν αριστερά τα πινακάκια με τις πράξεις που ζητώ να συμπληρώσετε και δεξιά τα ίδια πινακάκια συμπληρωμένα (οι αριθμοί που είναι με κόκκινα). Ο σκοπός είναι να μάθετε να κάνετε αντικαταστάσεις των γραμμάτων με αριθμούς και πράξεις στο μυαλό σας!

Εξασκηθείτε !

Πινακάκια προσθαφαίρεσης