Ακολουθούν δύο αρχεία. Το ένα είναι με λυμένα παραδείγματα (το “εξάσκηση”) και το άλλο είναι για να λύσετε και να μου απαντήσετε μέχρι το Σάββατο!

Ασκήσεις σε πρόσθεση-παρενθέσεις -ΑΕΞΑΠ12

Εξάσκηση σε πρόσθεση-παρενθέσεις -ΑΕΞΑΠ11