Μέχρι το Σάββατο παρακαλώ οι απαντήσεις, είναι συμπλήρωμα όσων ήδη έχετε:

Α Γυμνασίου, η θεωρία για τις πράξεις μεταξύ ρητών αριθμών και συμπληρωματικές ασκήσεις σε γωνίες:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΩΝΙΩΝ 2 – ΑΕΞΑΠ10

Πράξεις ρητών- φύλλα εργασίας- θεωρία – ασκήσεις

Β Γυμνασίου, συμπλήρωμα ασκήσεων σε συναρτήσεις.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΒΕΞΑΠ11