Πιο απαιτητικές ασκήσεις. Σε κάποιες από αυτές, το σχήμα, έστω και πρόχειρο, απαραίτητο για να καταλάβετε τι γίνεται… .

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ