Δέκα κλασματικές εξισώσεις με τις απαντήσεις τους για να ελέγξετε τις λύσεις σας. Προσοχή! οι περιορισμοί είναι δική σας ευθύνη, καθώς και ο χαρακτηρισμός των λύσεων (Δεκτές ή μη δεκτές).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ