Από ένα διαγώνισμα για τη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Θα εμπλουτίζω το αρχείο σιγά σιγά και με άλλα τέτοια διαγωνίσματα για τις τάξεις του Γυμνασίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Β

ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ