Ακολουθεί σε επεξεργάσιμο αρχείο excel ο προγραμματισμός της ύλης ανά εβδομάδα. Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι επίσημες αργίες (της Καθαράς Δευτέρας περιλαμβανομένης) και υποθέτω ότι την πρώτη εβδομάδα (16 -20 Σεπτέμβρη ) δεν έγινε καθόλου μάθημα. Ο χρονοπρογραμματισμός μπορεί να βοηθήσει και στην αυτοαξιολόγηση, την αυτοκριτική, την αυτομόρφωση και βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν επειδή έχουν αυτοϊκανοποιηθεί κάποιοι ιθύνοντες !

Προγραμματισμός 2013-14