Επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις στην Α΄ Γυμνασίου με βάση την νέα ύλη. Σε πολλές υπάρχουν και απαντήσεις. Για τη θεωρία, αναζητήστε τις απαντήσεις στο δεύτερο αρχείο – είναι αναλυτικά γραμμένες! Προσοχή, στις απαντήσεις θεωρίας υπάρχουν όλα , ακόμα και τα εκτός φετινής ύλης κομμάτια.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2017

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ