Το αρχείο έχει εμπλουτισθεί με νέες ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επικαιροποιημένη ύλη. Δεν περιλαμβάνει ασκήσεις με πυραμίδα και σφαίρα. Πυραμίδα γιατί είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά να τη σχεδιάσουν, σφαίρα γιατί την εξαιρώ από την ύλη!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΕΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β