Ακολουθούν τα αρχεία που είδαμε μαζί στο μάθημα, καθώς και οι αντίστοιχες ασκήσεις για Α και Β Γυμνασίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΕΚΘΕΤΗ -ΒΕΞΑΠ6

Θεωρία αριθμών – διαιρετότητες

ΘΕΩΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ – ΒΕΞΑΠ5