Εξισώσεις με απόλυτα, διτετράγωνες, εξισώσεις που ανάγονται σε δευτεροβάθμιες, δευτεροβάθμιες με ρίζες κ.λ.π. Σε παρενθέσεις δίπλα είναι οι λύσεις που πρέπει να βρείτε.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ