Με βάση τα ανακοινωμένα στατιστικά από το ΥΠΕΘ, φαίνεται ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής για τις σχολές Οικονομίας-Πληροφορικής διαμορφώνεται στα 8002 μόρια (ο εκτιμώμενος μέσος όρος των βαθμολογιών είναι στα 10029 μόρια) , ενώ για τις θετικές σπουδές περίπου στα 9570 μόρια. Είναι προφανές ότι οι βάσεις σε πάρα πολλές σχολές ανεβαίνουν, με μεγαλύτερη αύξηση φυσικά στις πιο χαμηλόβαθμες. Στην πραγματικότητα πάρα πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν από τις προτιμήσεις των υποψηφίων και καμιά πρόβλεψη δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ασφαλής!!!

Το βέβαιο είναι πως πολλά τμήματα που μάζευαν υποψηφίους με πολύ χαμηλές επιδόσεις , θα μείνουν πρακτικά χωρίς σπουδαστές.

Συμβουλή: Συμπληρώστε το πρώτο μηχανογραφικό σας μόνο με σχολές που πραγματικά θέλετε και με τη σειρά που πραγματικά τις επιθυμείτε ! Μην ανησυχείτε για το αν τα μόρια σας το επιτρέπουν, στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού θα αποκλείει αυτόματα αυτές που δεν έχετε δικαίωμα: Αν κάποιος έχει ας πούμε 13000 μόρια, δεν θα του επιτρέπει να δηλώσει σχολές του ΕΜΠ που έχουν συντελεστή 1,2 (δηλαδή κάτι λιγότερο από 14.000 μόρια).

Να είστε προσεκτικοί!