Το αρχείο που ακολουθεί , έχει κάποιες αντιπροσωπευτικές ασκήσεις για όλες τις κατηγορίες ορίων όπου το χ τείνει στο χο και αντίστοιχες συμβουλές για τη λύση τους. Βεβαιωθείτε πως έχετε καταλάβει τους τρόπους εύρεσης που παρατίθενται, πριν προχωρήσετε σε δυσκολότερες ασκήσεις!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ