Επισυνάπτω ένα διαγώνισμα στα διανύσματα προσαρμοσμένο για κορωνοιό! Δεν έχει απόδειξη θεωρίας και γράφεται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις (δεν είναι απλό!). Προσπαθήστε και αν θέλετε λύσεις στο γνωστό mail:  b.bakouros@gmail.com

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ COR1