Άρχισαν τα όργανα…

Επισυνάπτω ένα διαγώνισμα στα διανύσματα, προσαρμοσμένο στο επίπεδο των μαθητών που βρίσκουμε στα τμήματα μας. Μέσα στην εβδομάδα θα ανεβάσω ακόμα δύο (αφού πρώτα τα “βάλω” σε τμήματα…). Προσπαθήστε χωρίς ζαβολιές και όποιος θέλει να τα δει διορθωμένα μπορεί να σκανάρει και να στείλει στο b.bakouros@gmail.com . Αναφέρομαι σε μαθητές που δεν έχουν άλλη βοήθεια (φροντιστήρια-ιδιαίτερα) .

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ