Το διαγώνισμα είναι δύσκολο και πάντως μία διδακτική ώρα επαρκεί οριακά σε καλά τμήματα. Ενδεικτικές απαντήσεις βρίσκονται στη δεύτερη σελίδα, αλλά καλό θα είναι να αποφύγετε τις ζαβολιές.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ και ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ