Υπάρχουν δύο  ισοδύναμα τεστ και τρία διαγωνίσματα, για διανομή στο ίδιο τμήμα.

Τεστ πινακάκια στατιστικής

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ