Ένα απαιτητικό διαγώνισμα για Β΄ Λυκείου, με ενδεικτικές απαντήσεις στην τελευταία σελίδα. Είπαμε, ο καθένας έχει και μια άποψη για το επίπεδο των θεμάτων, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε, αλλά είναι πιστεύω χρήσιμο να ψάχνουμε και το διαφορετικό!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β