Ένα δύσκολο διαγώνισμα με Β θέμα που “πατάει” σε άσκηση του σχολικού, χωρίς γραφική παράσταση, με αρκετές τεχνικές και ένα ερώτημα Δ5 που πιστεύω πως θα “φορεθεί” φέτος.

Οι λύσεις που επισυνάπτονται στο δεύτερο αρχείο είναι πολύ συνοπτικές, αλλά πιστεύω αρκετές για τους “σχετικούς”. Οι “περαστικοί” δεν θα ασχοληθούν έτσι κι αλλιώς!

ΓΕΠ3-2018

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΠ3 1718