Εννοείται, με την καινούρια ύλη και σύμφωνα με τη μόδα! Σε  λογικό επίπεδο δυσκολίας – μην ξεχνάμε πως πλέον είναι τόσο εύκολο κάποιος να περνά την τάξη, ώστε δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε ένα θέμα για “τον πολύ κόσμο” ! Οι ενδεικτικές λύσεις των ασκήσεων είναι στην τρίτη σελίδα.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Γ 2017