Την ψωνίσαμε όλοι τώρα με το Internet και τις προσομοιώσεις… Ο κάθε πικραμένος έχει και μια άποψη για το πως πρέπει να εξετάσουμε τα παιδιά όλης της Ελλάδας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να έχουν επιδοθεί σε έναν άτυπο διαγωνισμό για το ποιος θα βάλει τα δυσκολότερα … Τέλος πάντων, το δικό μου διαγώνισμα αναφέρεται σε πραγματικούς μαθητές του Γυμνασίου Ληξουρίου και το δικό τους περίπου επίπεδο! Αν αυτό τώρα εξυπηρετήσει και άλλους, τόσο το καλύτερο!  Οι λύσεις είναι στην τρίτη σελίδα και είναι συνοπτικές!

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ