Στην τρίτη σελίδα υπάρχουν συνοπτικές λύσεις και υποδείξεις. Τα θέματα Γ και Δ έχουν κάποια ιδιαίτερα δύσκολα ερωτήματα και προέρχονται από την Τράπεζα θεμάτων της ΕΜΕ. Οι επιμέρους μονάδες βρίσκονται στο τέλος του διαγωνίσματος. Χρόνος για να το λύσετε 2:30.

ΔΙΑΓ. ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ φεβ15