Ένα μέτριας δυσκολίας διαγώνισμα, με περιληπτικές λύσεις στην 3η  σελίδα. 2,5 ώρες πιστεύω πως είναι αρκετές, υπάρχουν δύο – τρία “λεπτά” σημεία και εξετάζει αρκετές βασικές τεχνικές. Καλή επιτυχία!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠ3-1819