Διαγώνισμα στις παραγώγους, αρκετά απαιτητικό , χωρίς γραφική παράσταση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠ3- 1617