Διαγώνισμα σε όλη την ύλη, εκτός ολοκληρωμάτων. Κανονικής δυσκολίας εκτιμώ, για 2,5 ώρες στο περιβάλλον σας! Λύσεις χειρόγραφες για όσους το επιθυμούν, μετά από mail στο : b.bakouros@gmail.com. Στους συναδέλφους με τους οποίους έχω επικοινωνία και για τα προηγούμενα διαγωνίσματα θα στείλω χωρίς αίτημα – γνωρίζουν οι ίδιοι ! Καλή συνέχεια!

ΕΠ4-1920