Επειδή το ΕΠ4 ήταν αρκετά εύκολο, ένα δεύτερο διαγώνισμα στην ύλη μέχρι το ρυθμό μεταβολής, αρκετά πιο απαιτητικό από το πρώτο. Οι λύσεις στο δεύτερο αρχείο, χειρόγραφες, ελπίζω να βγάζετε τα γράμματα!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠ5 – 2223

Απαντήσεις ΕΠ5 – 2223