Ένα διαγώνισμα normal – εκτιμώ- σε έκταση και δυσκολία για την εποχή που βρισκόμαστε. Οι απαντήσεις είναι στο δεύτερο αρχείο .

Δυόμιση ώρες πιστεύω είναι αρκετές για το επίπεδο των θεμάτων.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠ3-1718

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠ3 17-18