Απαιτητικό σε πράξεις και όχι μόνο. Χρειάζεται συγκέντρωση και γρήγορο γράψιμο. Τρεις ώρες πρέπει να φτάσουν.

3-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ