Ένα απαιτητικό διαγώνισμα στην κατεύθυνση, στην ύλη μέχρι το ρυθμό μεταβολής. 2,5 ώρες είναι αρκετές, έμφαση σε εφαπτόμενες. Οι χειρόγραφες ενδεικτικές λύσεις στα τρία επόμενα αρχεία.

https://bakouros.gr/wp-content/uploads/2023/12/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ-ΕΠ5-2324-1.pdf

https://bakouros.gr/wp-content/uploads/2023/12/ΕΠ5-2324-ΑΠΑΝΤ1-1.pdf

https://bakouros.gr/wp-content/uploads/2023/12/ΕΠ5-2324-ΑΠΑΝΤ2-1.pdf

https://bakouros.gr/wp-content/uploads/2023/12/ΕΠ5-2324-ΑΠΑΝΤ3-1.pdf