Δύσκολα θεματάκια, ειδικά το Γ. Προσοχή στις λεπτομέρειες. Συνοπτικά λύσεις αργότερα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝ6 -514