Ακολουθούν δύο αρχεία με ζευγάρια ισοδύναμων γραπτών. Το πρώτο αρχείο έχει ένα δύσκολο και χρονοβόρο τεστ για λίγο προχωρημένα τμήματα και μαθητές με απαιτήσεις – δεν τόλμησα να το βάλω στους δικούς μου για ευνόητους λόγους! Το δεύτερο είναι πιο ισορροπημένο, δίνει την ευκαιρία ακόμα και στους πλέον “χαμηλούς” να γράψουν έναν αξιοπρεπή βαθμό (νόμιζα, αλλά κάποια παιδιά κρατούν πάντα μια δυσάρεστη έκπληξη…) . Τέλος πάντων , με το δεύτερο τεστ είχα και άψογα γραπτά και υπήρξε μια καλή διαβάθμιση!

1-17 ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α

2-17 ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ