Είναι τετράδα ισοδύναμων διαγωνισμάτων, από ό,τι φάνηκε από τα γραπτά μάλλον δύσκολων… Το θέμα Γ είναι παραλλαγή άσκησης του σχολικού βιβλίου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β