Το διαγώνισμα  έχει 4 ομάδες , ως συνήθως , για να μην υπάρχει το άγχος της αντιγραφής. Θεωρώ ότι είναι κανονικής δυσκολίας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α